دیدار سفیر جدید ایران در لهستان از انجمن آثار و مفاخر

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ لکی زاده، سفیر جدید ج. ا. ایران در لهستان با رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور به دیدار و گفتگو پرداخته و از محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بازدید به عمل آورد. وی در این نشست با ارائه گزارش از جایگاه ایران و اقدامات فرهنگی […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۹

لکی زاده، سفیر جدید ج. ا. ایران در لهستان با رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور به دیدار و گفتگو پرداخته و از محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بازدید به عمل آورد. وی در این نشست با ارائه گزارش از جایگاه ایران و اقدامات فرهنگی صورت گرفته با مثبت ارزیابی کردن فعالیتهای فرهنگی ج. ا. ا خواستار گسترش این گونه تلاشها شد. در ادامه ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با تشکر از دغدغه های فرهنگی سفیر جدید ایران در لهستان ضمن تأکید بر گسترش اقدامات فرهنگی سفارتخانه های ایران، آمادگی انجمن را جهت افزایش سطح تعاملات اعلام نمود. همچنین در این دیدار رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همکاری در موارد ذیل را خواستار شد:
تشکیل شعبه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در کشور لهستان، گسترش ارتباط با دپارتمانهای اسلام شناسی، ایران شناسی، شیعه شناسی و زبان فارسی در دانشگاههای لهستان، شناسایی و تقدیر افرادی که به ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی در لهستان پرداخته‌اند نظیر مارک اسموژنسکی و فرانسیوشک ماخالسکی و ترجمه آثار ارزنده فارسی به لهستانی.