دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران با رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹ حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران با حضور در انجمن آثارو مفاخر فرهنگی با حجت الاسلام والمسلمین ادبی، رئیس انجمن به دیدار و گفتگو پرداخت. در این دیدار مقرر شد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران با همکاری و […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹

neshastemazandaranحجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران با حضور در انجمن آثارو مفاخر فرهنگی با حجت الاسلام والمسلمین ادبی، رئیس انجمن به دیدار و گفتگو پرداخت. در این دیدار مقرر شد اداره کل فرهنگ و

ارشاد اسلامی استان مازندران با همکاری و مشارکت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نسبت به برگزاری یادمان نیما یوشیج، بزرگداشت سلمان هراتی و کنگره بین المللی ابن شهر آشوب اقدام نماید.
همچنین در خصوص ترجمه و انتشار کتاب معظم «مناقب» ابن شهر آشوب توافقات مهمی حاصل شد.