دین و دینداری در جهان پساکرونا به روایت حسن بلخاری

انجمن اندیشه و قلم درادامه سلسله وبینارهای زنده اینستاگرامی با عنوان دین و جامعه امروز، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲:۱۵ میزبان حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است. بلخاری دراین سخنرانی آنلاین، به بهانه شیوع گسترده بیماری کرونا درایران و جهان درباره عناوینی چون نقش دین برای بشر […]

انجمن اندیشه و قلم درادامه سلسله وبینارهای زنده اینستاگرامی با عنوان دین و جامعه امروز، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲:۱۵ میزبان حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است.
بلخاری دراین سخنرانی آنلاین، به بهانه شیوع گسترده بیماری کرونا درایران و جهان درباره عناوینی چون نقش دین برای بشر درایام بلا، کرونا: ناقوس بازگشت به دین و ضرورت بازبینی در بخش زیادی از مسائل انسانی به خصوص دین در جهان پس از کرونا، با مخاطبان این برنامه سخن خواهد گفت.
همچنین نگاهی به نقش رسانه های جهان در تصویر سازی جدید از اسلام و تطبیق یا عدم تطبیق این تصاویر با واقعیت از دیگر محورهای سخنرانی این استاد و پژوهشگر عرصه هنر و فلسفه دین خواهد بود.
علاقه مندان میتوانند پخش زنده این برنامه را از طریق لایو اینستاگرام اندیشه و قلم به نشانی

https://www.instagram.com/andisheqalam.live

و کانال آپارات انجمن اندیشه و قلم به نشانی

Aparat.com/andisheqalam/live

به تماشا بنشینند.