روزشمار- اردیبهشت

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ناصر کاتوزیان (تولد ۱۳۱۵، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران و استاد فقه و حقوق

مهرداد اوستا (تولد ۱۳۰۸، بروجرد)، شاعر، ادیب و اسطوره‌شناس ۱

محمود نجم ­آبادی (تولد ۱۲۸۲، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران و مورخ پزشکی۱۱

محمد ولی قرنی (شهادت ۱۳۵۸، تهران)، اولین رئیس ستاد مشترک ارتش در نظام ج.ا.ا

محمد معین (تولد ۱۲۹۷، رشت)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب و فرهنگ نویس

محمد دشتی (درگذشت ۱۳۸۰، تهران)، قرآن پژوه و پژوهشگر نهج البلاغه

محمد بهمن بیگی (درگذشت ۱۳۸۹، شیراز)، از مفاخر فرهنگی ایران و بنیانگذار مدارس عشایر

محمد امین ریاحی (درگذشت ۱۳۸۸، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب و مورخ

عبد المحمد آیتی (تولد ۱۳۰۵، بروجرد)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب و مترجم

جبار باغچه‌بان (درگذشت ۱۳۴۵،تهران)، ازمفاخرفرهنگی ایران و استاد علوم‌تربیتی ۲

امیر حسن عابدی (درگذشت ۱۳۹۰، دهلی نو)، از مفاخر فرهنگی ایران و ادیب