روزشمار- تیر

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

مهدی آذر یزدی (تولد ۱۳۰۰، یزد)، از مفاخر فرهنگی ایران ، داستان نویس و ادیب

محمد معین (تولد ۱۲۹۷، رشت)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب و فرهنگ نویس

محمد صدوقی (شهادت ۱۳۶۱، تهران)، عالم دینی و فعال سیاسی

کاظم برگ نیسی (درگذشت ۱۳۸۹، تهران)، نویسنده، مترجم و ادیب

کارو لوکاس (درگذشت ۱۳۸۹، تهران)، پدر علم رباتیک

غلامحسین شکوهی (تولد ۱۳۰۵، بیرجند)، از مفاخر فرهنگی ایران و استاد تعلیم و تربیت

سید محمد مشکوه (درگذشت ۱۳۵۹، لندن)، از مفاخر فرهنگی ایران و نسخه شناس

حسینعلی راشد (درگذشت ۱۳۵۹، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران و خطیب ۲

حسن رشدیه (درگذشت ۱۳۲۳، قم)، از مفاخر فرهنگی ایران و بنیانگذار مدارس نوین ۳

جلال الدین همایی (تولد ۱۲۷۸، اصفهان)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب و شاعر

بابا صفری (تولد ۱۲۹۹، اردبیل)، از مفاخر فرهنگی ایران و مورخ

ارباب کیخسرو شاهرخ (تولد ۱۲۵۴، کرمان)، از مفاخر فرهنگی ایران و بنیانگذار کتابخانه مجلس