روزشمار- خرداد

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

هوشنگ اعلم (درگذشت ۱۳۸۶، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران، زبان‌شناس، ادیب و مورخ

هادی نجم آبادی (درگذشت ۱۳۲۰، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران و عالم دینی

مصطفی چمران (تولد۱۳۱۱، تهران)، مبارز و قهرمان دفاع مقدس

محمد مفتح (شهادت ۱۳۵۸، تهران)، عالم دینی و فعال سیاسی

محمد مصدق (درگذشت ۱۳۴۵، تهران)، مبارز و فعال سیاسی ۱

محمد قزوینی (درگذشت ۱۳۲۸، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران، مصحح و محقق

محمد خزائلی (درگذشت ۱۳۵۳، تهران)، بنیانگذار انجمن حمایت از نابینایان

محمد بهمن بیگی (درگذشت ۱۳۸۹، شیراز)، از مفاخر فرهنگی ایران و بنیانگذار مدارس عشایر

محمد امین ریاحی (درگذشت ۱۳۸۸، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب و مورخ

سعید نفیسی (تولد ۱۲۷۴، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب، مورخ و نویسنده

حمید فرزام (درگذشت ۱۳۸۷، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران و ادیب

احمد منزوی (تولد ۱۳۰۲، سامرا)، از مفاخر فرهنگی ایران، نویسنده ومحقق