روزشمار – فروردین

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

یدالله سحابی (درگذشت ۱۳۸۱، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران و نویسنده

قاسم غنی (درگذشت ۱۳۳۱، سانفرانسیسکو)، ادیب و نویسنده

فیروز حریرچی (تولد ۱۳۲۰، تبریز)، استاد زبان و ادبیات عرب

علی محمد کاردان (تولد ۱۳۰۶، یزد)، از مفاخر فرهنگی ایران و استاد علوم تربیتی ۱

عبدالله نورانی (درگذشت۱۳۹۰، تهران)، مصحح متون فلسفی و کلامی و کتابشناس ۱

عباس سحاب (تولد ۱۳۰۰، تفرش)، از مفاخر فرهنگی ایران و کارتوگراف

سیدجعفر شهیدی (تولد ۱۲۹۷، بروجرد)، از مفاخر فرهنگی ایران و ادیب ۲

درگذشت فاطمه طاهری ، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون

درگذشت احمد صدر حاج‌سیدجوادی، عضو شورای انقلاب و از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حسن حکمت نژاد (تولد، ۱۳۰۹، اصفهان)، از مفاخر فرهنگی ایران و هنرمند

تاج زمان دانش (تولد ۱۳۰۵، تبریز)، از مفاخر فرهنگی ایران و حقوقدان

پروین اعتصامی (تولد ۱۲۸۵، تبریز )، از مفاخر فرهنگی ایران و شاعر ۱

بهاءالدین خرمشاهی (تولد ۱۳۲۴، قزوین)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب و قرآن پژوه

احمد بیرشک (تولد ۱۲۸۵،تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران، ریاضی­دان و مورخ علم

ابوالقاسم گرجی (درگذشت ۱۳۸۹، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران، فقیه و حقوقدان