روز بزرگداشت محمد بن‌ زکریای رازی

دوشنبه, ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سالروز تولد حکیم و شیمیدان بزرگ ایرانی محمد بن زکریای رازی، از مفاخر و دانشمندان ایران و جهان و روز داروسازی را به جامعه علمی کشور و مردم فرهنگ دوست ایران اسلامی تبریک عرض می‌نماید. هیچ نامی، نامی نمی‌شود و هیچ اندیشه‌ای به جاودانگی نمی‌پیوندد به […]

دوشنبه, ۰۵ شهریور ۱۳۹۷

small990انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سالروز تولد حکیم و شیمیدان بزرگ ایرانی محمد بن زکریای رازی، از مفاخر و دانشمندان ایران و جهان و روز داروسازی را به جامعه علمی کشور و مردم فرهنگ دوست ایران اسلامی تبریک عرض می‌نماید.

هیچ نامی، نامی نمی‌شود و هیچ اندیشه‌ای به جاودانگی نمی‌پیوندد به نیروی عشق. عشق خدمت به بشریت و علوم ایرانی و اسلامی و پرداختن به کیمیا و دستیابی به عنصر معرفت، کشف الکل و تألیف کتاب ارزشمند «الحاوی» از رازی تندیسی آسمانی ساخت تا تنها نامش از صفحه روزگار محو نشود بلکه با گذشت زمان مجد و عظمت او افزون گردد.