روز پژوهش، روز تبیین ارزش بر پژوهشگران متعهّد گرامی باد

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرا رسیدن روز پژوهش، روز تبیین ارزش و جایگاه جست وجوگری خستگی ناپذیر در راه اعتلای علمی و فکری ایران، بر پژوهشگران متعهّد کشورمان تبریک عرض می‌نماید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرا رسیدن روز پژوهش، روز تبیین ارزش و جایگاه جست وجوگری خستگی ناپذیر در راه اعتلای علمی و فکری ایران، بر پژوهشگران متعهّد کشورمان تبریک عرض می‌نماید.