روز کارمند گرامی باد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چهارم شهریورماه، روز کارمند را بر تمامی کارمندان تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چهارم شهریورماه، روز کارمند را بر تمامی کارمندان تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.