رونمایی از «تاریخ جامع ایران» در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۴ مجموعه ۲۰ جلدی «تاریخ جامع ایران» طی مراسمی در ۲۶ خردادماه رونمایی می‌شود. این مجموعه نفیس ۲۰ جلدی، مشتمل بر وجوه مختلف تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض قاجار است که تحقیق، تدوین و نگارش آن در «مرکز دایرِه‌المعارف بزرگ اسلامی» […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۴

tarikh-javame-iran

مجموعه ۲۰ جلدی «تاریخ جامع ایران» طی مراسمی در ۲۶ خردادماه رونمایی می‌شود.

این مجموعه نفیس ۲۰ جلدی، مشتمل بر وجوه مختلف تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض قاجار است که تحقیق، تدوین و نگارش آن در «مرکز دایرِه‌المعارف بزرگ اسلامی» ۱۴ سال به طول انجامیده و چهره‌های برجسته و شناخته‌شده‌ای در مشاوره، نگارش، تدوین و ویرایش آن همکاری داشته‌اند.

پنج جلد نخست این مجموعه به تاریخ پیش از اسلام تعلق دارد. دوره اسلامی تاریخ جامع ایران، ۱۵ جلد از این اثر بزرگ را در برگرفته است. مجموعه پانزدهم تا هفدهم شامل تاریخ زبان و ادبیات فارسی از آغاز عصر اسلامی تا پایات عصر قاجار خواهد بود. مجلدهای هجدهم و نوزدهم مجموعه به تاریخ هنر و معماری ایران شامل هنرهای دستی، تزئینی، نمایشی، آئینی، موسیقی و معماری اختصاص دارد. از طرفی بیستمین مجموعه مباحث تاریخ اجتماعی، نظام حقوقی در ایران، ادیان و مذاهب در ایران، طبقات اجتماعی و حیات عامه را شامل می‌شود.
ایبنا