رونمایی از کتاب «خلاصه‌الاشعار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن)»

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ نشست رونمایی از کتاب «خلاصه‌الاشعار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن)» روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. در این نشست که با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و با مشارکت مؤسسۀ فرهنگی هنری مفرغ برگزار شد، دکتر علی […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

kholasatolashar-bakhsh-yazd-kermanنشست رونمایی از کتاب «خلاصه‌الاشعار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن)» روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

در این نشست که با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و با مشارکت مؤسسۀ فرهنگی هنری مفرغ برگزار شد، دکتر علی اشرف صادقی، استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر محمود عابدی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر محمود مدبری، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، حسین مسرت، پژوهشگر و کتابشناس، علیرضا هاشمی نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و سیدعلی میرافضلی، پژوهشگر و مصحح خلاصه الاشعار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن) به ایراد سخنرانی پرداختند.