رونمایی کتاب

رونمایی کتاب « المنتخب من التحفه السعدیه» از سلسله منشورات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در دومین همایش بین‌المللی «تاریخ پزشکی در ایران و اسلام»

جدیدترین کتاب از سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان« المنتخب من التحفه السعدیه» اثر قطب الدین شیرازی به تصحیح و انتخاب نجفقلی حبیبی با حضور حسن بلخاری، رئیس انجمن در دومین همایش بین‌المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام» رونمایی می‌شود. گفتنی است کتاب المنتخب من التحفه السعدیه قطب الدین شیرازی برای […]

0E2A3985

جدیدترین کتاب از سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان« المنتخب من التحفه السعدیه» اثر قطب الدین شیرازی به تصحیح و انتخاب نجفقلی حبیبی با حضور حسن بلخاری، رئیس انجمن در دومین همایش بین‌المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام» رونمایی می‌شود.

گفتنی است کتاب المنتخب من التحفه السعدیه قطب الدین شیرازی برای نخستین بار به زیور طبع آراسته می‌شود.
این همایش بین‌المللی پنجم تا هشتم آذرماه ۹۸ با محوریت طب ایرانی، تاریخ پزشکی در ایران باستان و تاریخ پزشکی عصر طلایی اسلام برگزار خواهد شد.

jeld ketab tohfatolsaadieh

poster hamayesh tarikh pezeshki iran eslam

دومین همایش بین المللی