زندگی و اندیشه میرزا یوسف خان مستشارالدوله

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۲ میرزا یوسف خان مستشارالدوله از اندیشمندان ایران قرن سیزدهم هجری است که به مدت سیزده سال در شهرهای مختلف روسیه به عنوان مأمور وزارت امورخارجه خدمت کرد و سپس به فرانسه رفت. وی بعد از بازگشت به ایران مدتی را در خدمت وزارت عدلیه سپری نمود تا اینکه […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۲

dar-jostejoie-ghanon

میرزا یوسف خان مستشارالدوله از اندیشمندان ایران قرن سیزدهم هجری است که به مدت سیزده سال در شهرهای مختلف روسیه به عنوان مأمور وزارت امورخارجه خدمت کرد و سپس به فرانسه رفت.

وی بعد از بازگشت به ایران مدتی را در خدمت وزارت عدلیه سپری نمود تا اینکه مجدد به وزارت امورخارجه بازگشت. در شهرهای تبریز و مشهد در مصدر کارهای مهم دولتی قرار گرفت و مدتی هم به بمبئی ماموریت یافت.

بارها به خاطر اقدامات و اندیشه‌هایش مورد آزاد و اذیت قرار گرفت و سال‌ها تبعید و زندان را تحمل کرد اما هیچ‌وقت از ابراز علاقه نسبت به سرنوشت وطن خودداری نکرد.

تبیین جایگاه مستشارالدوله در میان اندیشمندان عصر خود، نگاه او به شریعت و مبانی نظری حکومت، تفسیرهای او از مبانی تمدن غرب و حکومت غربی و مناسبات آن با اصول دین اسلام، الزامات ترقی وطن و نحوه اجرای آن الزامات در جامعه قاجاری، تأثیر و تأثرش نسبت به اندیشمندان آن زمان همه از مسائلی است که می‌تواند تصویر درستی از زندگی این اندیشمند و جایگاه او در میان اندیشمندان ایران قرن نوزدهم، ارائه نماید و یاری رسان درکی روشن از افق فکریِ جامعه ایران قاجاری شود.

«در جستجوی قانون» در فصل‌های زیر نگاشته شده است:

در قلمرو تزار

ولایت آزادی

تلاش برای قانون‌گذاری

بازگشت به وزارت امورخارجهضمائم

کتاب‌نامه

در جستجوی قانون: زندگی و اندیشه میرزا یوسف خان مستشارالدوله، نگاشته غلامعلی پاشازاده در ۲۲۶ صفحه است که توسط نشر علم منتشر شده است.