سالروز شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام) تسلیت باد

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سالروز شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام) را به عموم مسلمانان و شیعیان آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض می نماید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سالروز شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام) را به عموم مسلمانان و شیعیان آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض می نماید.