سالروز شهادت دکتر مجید شهریاری

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۰ شهادت دکتر مجید شهریاری، آبرویی به جامعه علمی کشور داد و به دشمنان نشان داد که در محیط علمی جمهوری اسلامی ایران، اینچنین شخصیت ها و  انگیزه هایی نیز وجود دارد. (بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای درباره شهید دکتر مجید شهریاری) […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۰

شهادت دکتر مجید شهریاری، آبرویی به جامعه علمی کشور داد و به دشمنان نشان داد که در محیط علمی جمهوری اسلامی ایران، اینچنین شخصیت ها و  انگیزه هایی نیز وجود دارد. (بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای درباره شهید دکتر مجید شهریاری)

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سال گذشته طی مراسمی با عنوان یادی از بزرگان به پاس سالها فعالیت علمی استاد مجید شهریاری به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی ایران اسلامی تقدیر به عمل آورد.

yadiazbozorgan