سخنرانی دکتر حسن بلخاری در فرهنگستان علوم پزشکی با عنوان «طب ایرانی، معماری ایرانی»

حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در نشست دوم «طب ایرانی، معماری ایرانی» با عنوان «گذری بر رابطه زیبایی شناسی و سلامت، معماری و سلامت و شهر سالم» که در فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار می شود سخنرانی می کند. در این برنامه که پنج شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹:۰۰ تا […]

حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در نشست دوم «طب ایرانی، معماری ایرانی» با عنوان «گذری بر رابطه زیبایی شناسی و سلامت، معماری و سلامت و شهر سالم» که در فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار می شود سخنرانی می کند.
در این برنامه که پنج شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ در فضای مجازی برگزار خواهد شد، حسن بلخاری دکترای فلسفه هنر، استاد دانشگاه تهران، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، محمد نقی زاده دکترای شهرسازی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بهناز امین زاده گوهر ریزی دکترای شهرسازی، استاد دانشگاه تهران، محمدرضا شمس اردکانی عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و علیرضا عباسیان دکترای تخصصی طب ایرانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنرانی خواهند کرد.
علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند از طریق لینک اسکای روم این نشست در این رویداد علمی حضور داشته باشند:

https://www.skyroom.online/ch/farhangestan/hekmat