حضور و سخنرانی دکتر حسن بلخاری در نشست‌های تخصصی نمایشگاه نگارگری «آسمان نگاره‌ها»

نشست‌های تخصصی نمایشگاه نگارگری «آسمان نگاره‌ها» با محوریت «مبانی حکمی و معنوی نگارگری»، «زن و نگارگری»، «نگارگری در بوته نقد و نظر» و «نگارگری و سایر هنرها» در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در ۴ پنل با ۱۵ سخنران در فرهنگستان هنر برگزار خواهند شد. براساس این خبر حسن بلخاری، استاد […]


نشست‌های تخصصی نمایشگاه نگارگری «آسمان نگاره‌ها» با محوریت «مبانی حکمی و معنوی نگارگری»، «زن و نگارگری»، «نگارگری در بوته نقد و نظر» و «نگارگری و سایر هنرها» در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در ۴ پنل با ۱۵ سخنران در فرهنگستان هنر برگزار خواهند شد.
براساس این خبر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، یکشنبه ۲۷ بهمن ماه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ باموضوع «در باب مبانی حکمی نگارگری با تاکید بر تقابل پسران نور و تاریکی» با محور «مبانی حکمی و معنوی نگارگری» دراین رویداد فرهنگی و هنری به ایراد سخن خواهد پرداخت.
برنامه های این نشست های تخصصی به این شرح اند:
یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه
نشست «چهره‌گشایی از نگارگری انقلاب اسلامی» با محور «مبانی حکمی و معنوی نگارگری» توسط دکتر محمد علی رجبی ساعت ۱۴:۲۰ تا ۱۴:۴۰
نشست «در باب مبانی حکمی نگارگری با تاکید بر تقابل پسران نور و تاریکی» با محور «مبانی حکمی و معنوی نگارگری» توسط دکتر حسن بلخاری ساعت ۱۴:۴۰ تا ۱۵
نشست «نبرد خیر و شر در نقاشی‌های انقلاب» با محور «مبانی حکمی و معنوی نگارگری» توسط دکتر بهمن نامور مطلق ساعت ۱۵ تا ۱۵:۲۰
نشست «تاثیر زبان قرآن بر هنرهای تجسمی» با محور «مبانی حکمی و معنوی نگارگری» توسط دکتر نواب ساعت ۱۵:۲۰ تا ۱۵:۴۰
نشست «انقلاب اسلامی-بانوان نگارگر» با محور «زن و نگارگری» توسط دکتر مینا صدری ساعت ۱۶ تا ۱۶:۲۰
نشست «سیمای قدسی بانوان آسمانی در نقاشی مسیحی و نگارگری اسلامی» با محور «زن و نگارگری» توسط دکتر سیده راضیه یاسینی ساعت ۱۶:۲۰ تا ۱۶:۴۰
نشست «مروری بر صورت‌های حضور زن در هنر نقاشی و نگارگری ایران» با محور «زن و نگارگری» توسط دکتر پریسا شاد قزوینی ساعت ۱۶:۴۰ تا ۱۷
نشست « جلوه‌های زن در نگارگری معاصر» با محور «زن و نگارگری» توسط دکتر خشایار قاضی زاده ساعت ۱۷ تا ۱۷:۲۰
دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه
نشست «نگرشی بر تکوین نگارگری ایران در بازه زمانی دهه ۵۰ تا ۹۰ شمسی» با محور «نگارگری در بوته نقد و نظر» توسط دکتر سید عبدالمجید شریف‌زاده ساعت ۱۴:۰۵ تا ۱۴:۲۵
نشست «متناقض‌نگری تاریخی در نگارگری معاصر ایران» با محور «نگارگری در بوته نقد و نظر» توسط دکتر رضا میرمبین ساعت ۱۴:۲۵ تا ۱۴:۴۵
نشست «نگارگری در فرآیند آموزش» با محور «نگارگری در بوته نقد و نظر» توسط دکتر پرویز حاصلی ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۵:۰۵
نشست «تغییر الگو واره تصویر و کلمه در سنت نگارگری با تاکید بر هنر دوران انقلاب اسلامی» با محور «نگارگری در بوته نقد و نظر» توسط دکتر رضا صفری ساعت ۱۵:۰۵ تا ۱۵:۲۵
نشست «هویت و حضور در باغ دلگشای هنر اجتماعی دوران معاصر» با محور «نگارگری و سایر هنرها» توسط دکتر حبیب‌اله صادقی ساعت ۱۵:۵۰ تا ۱۶:۱۰
نشست «هنر طراحی ایرانی اسلامی» با محور «نگارگری و سایر هنرها» توسط دکتر محمد خزایی ساعت ۱۶:۱۰ تا ۱۶:۳۰
نشست «تبیین رابطه میان نگارگری و تصویرسازی» با محور «نگارگری و سایر هنرها» توسط دکتر پرویز اقبالی ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰
نشست «نسبت نگارگری ایرانی با دیگر هنرهای مطرح در ایران دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی» با محور «نگارگری و سایر هنرها» توسط دکتر هادی بابایی ساعت ۱۶:۵۰ تا ۱۷:۱۰
گفتنی است، نمایشگاه نگارگری «آسمان نگاره‌ها» تا ۴ اسفندماه در گالری ابوالفضل عالی و گالری شماره ۲ خانه عکاسان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی میزبان علاقه‌مندان به هنر نگارگری است.
فرهنگستان هنر در خیابان ولیعصر(عج)، پائین تر ازخیابان طالقانی، پلاک ۱۵۵۲ واقع است.

یک‌شنبه و دو‌شنبه ۲۷ و ۲۸ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۸

یک‌شنبه ۲۷/۱۱/۱۳۹۸         افتتاحیه زمان
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت قرآن کریم ۱۴:۰۵- ۱۴:۰۰
مجری ۱۴:۱۰- ۱۴:۰۵
سخنرانی دبیرعلمی ۱۴:۲۰- ۱۴:۱۰
         نشست‌های علمی
نشست اول: مبانی حکمی و معنوی نگارگری مدیر نشست: دکتر محمد علی رجبی
چهره‌گشایی از نگارگری انقلاب اسلامی /  دکتر محمد علی رجبی ۱۴:۴۰- ۱۴:۲۰
در باب مبانی حکمی نگارگری با تأکید بر تقابل پسران نور و تاریکی /  دکتر حسن بلخاری ۱۵- ۱۴:۴۰
نبرد خیر و شر در نقاشی‌های انقلاب /  دکتر بهمن نامور مطلق ۱۵:۲۰- ۱۵
تأثیر زبان قرآن بر هنرهای تجسمی /  دکتر سید محمد حسین نواب ۱۵:۴۰- ۱۵:۲۰
پذیرایی ۱۶- ۱۵:۴۰
نشست دوم: زن و نگارگری مدیر  نشست: دکتر خشایار قاضی زاده
انقلاب اسلامی – بانوان نگارگر /  دکتر مینا صدری ۱۶:۲۰- ۱۶
سیمای قدسی بانوان آسمانی درنقاشی مسیحی ونگارگری اسلامی/  دکتر سیده راضیه یاسینی ۱۶:۴۰- ۱۶:۲۰
مروری بر صورت‌های حضور زن در هنر نقاشی و نگارگری ایران /  دکتر پریسا شاد قزوینی ۱۷- ۱۶:۴۰
جلوه‌های زن در نگارگری معاصر / دکتر خشایار قاضی زاد ۱۷:۲۰- ۱۷
پرسش و پاسخ
دو‌شنبه ۲۸/۱۱/۱۳۹۸     نشست‌های علمی
مجری ۱۴:۰۵- ۱۴:۰۰
نشست اول: نگارگری در بوته نقد و نظر مدیر  نشست: دکتر سید عبدالمجید شریف زاده
نگرشی بر تکوین نگارگری ایران در بازۀ زمانی دهۀ ۵۰ تا ۹۰ شمسی / دکتر سید عبدالمجید شریف زاده ۱۴:۲۵- ۱۴:۰۵
متناقض‌نگری تاریخی در نگارگری معاصر ایران /  دکتر رضا میرمبین ۱۴:۴۵- ۱۴:۲۵
نگارگری در فرآیند آموزش /  دکتر پرویز حاصلی ۱۵:۰۵- ۱۴:۴۵
تغییر الگووارۀ تصویر و کلمه در سنت نگارگری با تأکید بر هنر دوران انقلاب اسلامی /  دکتر رضا صفری ۱۵:۲۵- ۱۵:۰۵
پذیرایی ۱۵:۵۰- ۱۵:۲۵
نشست دوم: نگارگری و سایر هنرها مدیر  نشست: دکتر حبیب الله صادقی
هویت و حضور در باغ دلگشای هنر اجتماعی دوران معاصر /  دکتر حبیب الله صادقی ۱۶:۱۰- ۱۵:۵۰
هنر طراحی ایرانی اسلامی /  دکتر محمد خزائی ۱۶:۳۰- ۱۶:۱۰
تبیین رابطه میان نگارگری و تصویرسازی /  دکتر پرویز اقبالی ۱۶:۵۰- ۱۶:۳۰
نسبت نگارگری ایرانی با دیگر هنرهای مطرح در ایران دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی / دکتر هادی بابایی ۱۷:۱۰- ۱۶:۵۰
پرسش و پاسخ

تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، پایین‌تر از خیابان طالقانی، پلاک ۱۵۵۲، فرهنگستان هنر، طبقه سوم