سخنرانی دکتر حسن بلخاری در اولین دور گفت‌وگوی فرهنگی ایران و روسیه

چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ اولین دور گفت‌وگوی فرهنگی ایران و روسیه از امروز (سوم مهرماه۱۳۹۸) با حضور حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ محمدعلی ربانی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و روابط فرهنگی این سازمان؛ سید احمدرضا خضری، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران […]

چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸

avalin dore goftegoie farhangi iran rosie

اولین دور گفت‌وگوی فرهنگی ایران و روسیه از امروز (سوم مهرماه۱۳۹۸) با حضور حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ محمدعلی ربانی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و روابط فرهنگی این سازمان؛ سید احمدرضا خضری، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران و جمعی از استادان فعال در حوزه فرهنگ و هنر در مسکو برگزار می‌شود.

براساس این خبر، اولین دور گفت‌وگوی فرهنگی ایران و روسیه با توجه به اهمیت روابط فرهنگی در توسعه مناسبات کشورها و ضرورت شناخت علمی و طراحی برنامه‌های سودمند فرهنگی، با مشارکت، نهادهای علمی و تحقیقاتی دو کشور، اصحاب فرهنگ هنر و علم و هیأت‌های عالی رتبه فرهنگی با حمایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه برگزار می‌شود.
دکتر حسن بلخاری در این همایش درباب «هنر؛ ظهور امر معقول در فرم محسوس (رای مشترک حکمای ایرانی و تولستوی)» سخن خواهد گفت.
گفتنی است اولین دور گفت‌وگوی فرهنگی ایران و روسیه با همکاری باغ موزه تولستوی، کتابخانه دولتی روسیه و رایزنی فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه برگزار می‌شود.