سخنرانی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با سخنرانی دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳ در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. […]

یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

haftomin konferans olgoie eslami irani pishraftهفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با سخنرانی دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳ در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

محل برگزاری کنفرانس: تهران- بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق) بعد از ایستگاه متروی حقانی- بلوار کتابخانه ملی- مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر به وبگاه کنفرانس به آدرس http://conference.olgou.ir مراجعه کنند.