بیانیه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی

سردار سلیمانی اسطوره جانبازی و دفاع از دین و میهن

تاریخ دربرگیرنده حماسه‌ها و اسطوره‌های هر قوم و ملت است که این عناصر در ساخت و شناخت ‏فرهنگ جوامع سهم عمده‌ای دارد. اسطوره‌ها در دیدگاه‌ رشته‌های مختلف علوم انسانی مانند زبان‌شناسی، ‏جامعه‌شناسی و تاریخ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. این عناصر فرهنگی گاهی با رویاهای یک ‏جامعه و گاهی با واقعیت‌های آن سروکار داشته […]

تاریخ دربرگیرنده حماسه‌ها و اسطوره‌های هر قوم و ملت است که این عناصر در ساخت و شناخت ‏فرهنگ جوامع سهم عمده‌ای دارد. اسطوره‌ها در دیدگاه‌ رشته‌های مختلف علوم انسانی مانند زبان‌شناسی، ‏جامعه‌شناسی و تاریخ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. این عناصر فرهنگی گاهی با رویاهای یک ‏جامعه و گاهی با واقعیت‌های آن سروکار داشته و در ارتباط هستند. همان‌گونه که در روایات تاریخی، ‏اسطوره‌های کهنی در ایران باستان چون کاوه آهنگر، آرش کمانگیر و آریوبرزن و بعدها در ایران بعد از ‏اسلام مانند ابومسلم خراسانی، کوچک جنگلی، ستارخان و… هر یک کنش‌هایی اسطوره‌ای سازنده و ‏نشانگر وضعیت روانی و معنایی ویژه‌ای از کنش اجتماعی بوده‌اند که واقعیت‌های فرهنگی زمانه خود را ‏سامان داده‌اند. بدین‌گونه اندیشه‌های اساطیری انعکاسی از نظام‌های اجتماعی تحلیلی و منطقی جوامع به ‏حساب می‌آید. شخصیتی همچون شهید سردار قاسم سلیمانی جایگاه ویژه‌ای را به لحاظ دینی و ملی ‏برای نوع مبارزات نظامی خود برجای می‌گذارد به نحوی که پس از ترور ناجوانمردانه این سرباز میهن ‏آحاد مردم بدون توجه به جناح‌بندهای سیاسی پیکر او را بر دوش می‌کشند و به خاطر احساس ویژه ‏نسبت به هویت مشترک ایرانی ـ اسلامی از او تقدیر می‌نمایند. این تقدیر در اسطوره‌شناسی نشان از آن ‏دارد که معنای این شخصیت‌ها زبان سیاسی مشترکی را برای ادراک پیکره حمیت و همبستگی اجتماعی ‏به وجود می‌آورد. از آنجا که اسطوره‌ها از یک سلسله نامحدود مصالح فرهنگی بنا شده‌اند، پیوسته ‏ساختار مصالح فرهنگی معینی را ترکیب می‌کنند، رخداد کنش نظامی این سرباز جانباز و سلحشور دین ‏و میهن مصالح فرهنگ معینی را به وجود می‌آورد که علی‌رغم وجود تضادهای گوناگون سیاسی در ‏جامعه، وحدت نوعی ویژه‌ای را در این حیطه رقم می‌زند. بنابراین، انجمن آثارومفاخر فرهنگی با چنین ‏استدلالی به تحلیل درباره یکی دیگر از اسطوره‌های ایران‌زمین که وظیفه اصلی‌اش مبارزه در راه دفاع از ‏میهن بوده به‌عنوان یک اسطوره ملی ـ دینی در قالب افسانه‌ای حقیقی یاد می‌کند و از آن سردار شهید که ‏اسطوره مقاومت، ایستادگی، مردانگی، شرف و عزت در دفاع از ایران و اسلام در مبارزه با استکبار ‏جهانی بوده، به‌عنوان یکی از مفاخر نظامی ایران اسلامی تاریخ معاصر و اسطوره مانای کشور تقدیر ‏می‌نماید. اسطوره‌ای که مانند دیگر اسطوره‌های ایرانی ـ اسلامی برای شناخت فرهنگی اجتماعی ایرانیان ‏می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد به نحوی که نه تنها در جای جای ایران، بلکه جهان، با یاد او ‏ملیت و هویت ایرانی احیا می‌شود. از این‌رو، با توجه به اهمیت تشریح مفهوم اسطوره و بازنمایی نقش ‏آن به‌‌عنوان یکی از بنیان‌های سازنده هویت ملی که شناسنامه هر ملتی است، باید گفت این اساطیر با ‏ایجاد پلی میان گذشته شکوهمند و آینده آرمانی، علاوه بر اتحاد گروه‌های مختلف مردم، نقش ‏تعیین‌کننده‌ای در ایده ملت و فرایند تمدن‌‌سازی دارد. بنابراین لازم است تا تاریخ‌نگاران و ‏فرهنگ‌شناسان این مرز و بوم به رمز و رازهای چنین رخدادهایی در زندگی ایرانیان تحت عنوان اساطیر ‏ایران بیش از پیش توجه کنند. چراکه این اسطوره‌ها نه تنها روح میهن پرستی و سلحشوری را در میان ‏مردم احیاء و در تثبیت امنیت و اقتدار ملی سهم عمده‌ای دارند بلکه اسوه و الگویی برای نسل‌های آینده ‏ایران اسلامی به شمار می‌روند.‏
بی تردید یاد و خاطره سردار رشید و شهید، حاج قاسم سلیمانی، در دل وجان عاشقان ایران اسلامی ‏همواره زنده و چونان اختری فروزان، روشنگر راه حقیقت جویان خواهد بود. ‏

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ‏