سخنان دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت یکم اردیبهشت ماه و روز بزرگداشت سعدی شیرازی

سعدی؛ رکن مهم ذوق زیبایی شناسی فرهنگ ایرانی

روز سعدی شیرازی را به همه فرهنگ دوستان ایرانی تبریک عرض می کنم و جای تاسف دارد که امسال به دلیل شیوع بلیه کرونا مراسم پاسداشت مقام این شاعر برجسته ایرانی را در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار نخواهیم کرد/سعدی یک چهره بین المللی است که البته در فرهنگ ما ایرانیان درکنار مولانا،حافظ و […]

روز سعدی شیرازی را به همه فرهنگ دوستان ایرانی تبریک عرض می کنم و جای تاسف دارد که امسال به دلیل شیوع بلیه کرونا مراسم پاسداشت مقام این شاعر برجسته ایرانی را در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار نخواهیم کرد/سعدی یک چهره بین المللی است که البته در فرهنگ ما ایرانیان درکنار مولانا،حافظ و فردوسی، از جمله ارکان مطلق ذوق زیبایی شناسی فرهنگ ما به شمار می رود./فرهنگ غنی ایرانی همواره به همت بزرگانی چون سعدی و درقالب اشعار زیبا و پرمایه او تا امروز جریان دارد.

فایل صوتی سخنان دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت یکم اردیبهشت ماه و روز بزرگداشت سعدی شیرازی