سمینار منطقه ای «فرهنگ و جهانی شدن در آسیا» با مشارکت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۱ مرکز ملی مطالعات جهانی شدن با مشارکت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی داخلی و منطقه ای، سمینار«فرهنگ و جهانی شدن در آسیا» را با هدف بررسی ابعاد، آثار و پیامدهای فرایند جهانی شدن بر فرهنگ وبررسی نقش و جایگاه فرهنگ آسیایی […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۱

seminarmantagheasiaمرکز ملی مطالعات جهانی شدن با مشارکت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی داخلی و منطقه ای، سمینار«فرهنگ و جهانی شدن در آسیا» را

با هدف بررسی ابعاد، آثار و پیامدهای فرایند جهانی شدن بر فرهنگ وبررسی نقش و جایگاه فرهنگ آسیایی را ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ برگزار می کند.

این اجلاس که با شعار همگرایی منطقه ای در سایه احترام به تنوع فرهنگی راهی به سوی همگرایی جهانی است در دو روز متوالی با مشارکت اندیشمندان، محققان و پژوهشگران و همچنین نهادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به میزبانی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن نهاد ریاست جمهوری در تهران برگزار می شود.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنایت به یکی از اهداف خود که همانا پاسداشت و تجلیل از مفاخر علمی، فرهنگی، هنری و مذهبی است ضمن مشارکت در این همایش نقش اساسی و مؤثری را در حوزه های مختلف بنیادی به ویژه در زمینه جایگاه و منظر مفاخر ایفا می کند.

بر اساس مصوبات شورای راهبردی و سیاستگذاری این همایش، مقرر است که یکی از مفاخر بزرگ کشور در این همایش دیدگاه های علمی خویش را از موضع فرهنگی، تمدنی و رویکردهای انجمن آثار و مفاخر در بهره مندی از پتانسیل و ظرفیت های موجود در حوزه مفاخر برای همگرایی و جهانی شدن و تثبیت ارزش های فرهنگی ارائه نماید.

همچنین با عنایت به وجود گذاره های تمدنی در حوزه هنر و معماری و همچنین فرهنگ های ارزشمندی همچون نوروز و دیگر آموزه های متأثر از دین، فرهنگ و تمدن و سایر موازین نهفته در آداب، رسوم و سنن ملت های آسیا مشارکت جدی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در قالب کمیسیون های خاص در این سمینار پیگیری شود.

این همایش در چهار محور اصلی به شرح زیر برگزار می شود:

 

فرهنگ و هنر

 • جهانی شدن و صنعت سینمای فراملی در آسیا
 • جایگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی در بازتولید هویت های فرهنگی در آسیا
 • جایگاه معماری سنتی و بومی در شکل گیری کلان شهرها در آسیا
 • شناسایی نقش هنرهای محلی و کلاسیک و میزان تاثیر آن در اقتصاد فرهنگ های آسیایی
 • بررسی و شناسایی نقش و میزان فعالیت های هنرمندان در تعاملات میان فرهنگی آسیا
 • زمینه یابی اشتراکات(ذهنی،موضوعی،محتوایی،روشی…)هنری ملل آسیا و نقش آن در تعاملات فرهنگی فراملی
 • میزان شناخت ملل آسیایی از ابعاد هنری فرهنگ های یکدیگر در مقام عامل تقارب فرهنگی

فرهنگ و ادیان

 • مشترکات ادیان آسیایی و گسترش روابط بینافرهنگی
 • جهانی شدن و شکل گیری معنویت های جدید(عرفان های نوظهور)در آسیا
 • تاثیر ادیان در شکل گیری فرهنگ های بومی آسیایی
 • دین، رسانه و جهانی شدن
 • جهانی شدن و فرهنگ موعود گرایی در آسیا

فرهنگهای بومی، هویت و جهانی شدن

 • جهانی شدن و شکل گیری هویتهای مقاومت در آسیا
 • هویت فرهنگی اقلیتها در آسیا در بستر جهانی شدن
 • فرهنگهای قومی در جهانی شدن در آسیا
 • نقش زبان در حفظ هویت های قومی در آسیا
 • جهانی شدن و روابط بینافرهنگی در آسیا
 • شکل گیری هویت فرهنگی مشترک آسیایی در عصر جهانی شدن
 • جهانی شدن و فرهنگ توسعه در جوامع آسیایی
 • جهانی شدن، حکمرانی مطلوب و سیاست گذاری فرهنگی در آسیا

فرهنگ و ارتباطات

 • تاثیر رسانه ها بر شکل گیری جنبش های مردمی در آسیا
 • مهاجرت نخبگان در عصر جهانی شدن: تحولات و پیامدهای فرهنگی
 • جهانی شدن و آینده رسانه های سنتی در آسیا
 • شکل گیری شبکه های اجتماعی در عصر جهانی شدن در آسیا: تهدیدات و فرصت ها
 • نقش و تاثیر فن آوری های ارتباطی،اطلاعاتی در شکل گیری جامعه شبکه ای در آسیا
 • رسانه، اسطوره های فرهنگی آسیایی و جهانی شدن