سومین نشست از سلسله نشست‌‌های تخصصی متن‌خوانی شاهنامه برگزار شد

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ سومین نشست از سلسله نشست‌‌های تخصصی متن‌خوانی شاهنامه با حضور دکتر سیدضیاء الدین هاجری و پهلوانان علیرضا سلیمانی و رضا سوخته‌سرایی، دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۰

IMG 3627سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی متن‌خوانی شاهنامه با حضور دکتر سیدضیاء الدین هاجری و پهلوانان علیرضا سلیمانی و رضا سوخته‌سرایی، دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.