سومین نشست علمی و فرهنگی انجمن آثارومفاخرفرهنگی با گروهی از فرهیختگان کشور ترکیه تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ انجمن آثارومفاخرفرهنگی در راستای همکاری‌ و تقویت روابط فرهنگی در بخش بین‌الملل، سومین نشست علمی خود را با عنوان «نقش و جایگاه آثار و مفاخر فرهنگی در تمدن نوین اسلامی» با حضور جمعی از فرهیختگان کشور ترکیه متشکل از هجده تن اساتید الهیات، فلسفه و فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه ساکاریا روز یکشنبه […]

یکشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۱

poster3-2انجمن آثارومفاخرفرهنگی در راستای همکاری‌ و تقویت روابط فرهنگی در بخش بین‌الملل، سومین نشست علمی خود را با عنوان «نقش و جایگاه آثار و مفاخر فرهنگی در تمدن نوین اسلامی»

با حضور جمعی از فرهیختگان کشور ترکیه متشکل از هجده تن اساتید الهیات، فلسفه و فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه ساکاریا روز یکشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۹ لغایت ۲۱ در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌نماید.

آخرین ویرایش: ۹۱/۶/۲۶