سیدجلال‌الدین آشتیانی

تولد 1304، آشتيان، از مفاخر فرهنگي ايران و فیلسوف