سید محمد حسینی بهشتی

(شهادت 1360، تهران)، عالم دینی، فعال سیاسی و متفکر