سیمای یک فرهنگ‌مدار

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ سیمای یک فرهنگ‌مدار کتابی در گفت‌وگو با محمدعلی اسلامی ندوشن می‌باشد. دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن نویسنده و مترجم نامدار کشور فرهنگ مداری است که بیش از هر نویسنده‌ای در باره ایران و فرهنگ نوشته و تیراژ آثار اسلامی ندوشن نشان می‌دهد که او یکی از پر مخاطب‌ترین نویسندگان […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۴

simaie-farhangmadar-nadoshanسیمای یک فرهنگ‌مدار کتابی در گفت‌وگو با محمدعلی اسلامی ندوشن می‌باشد.

دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن نویسنده و مترجم نامدار کشور فرهنگ مداری است که بیش از هر نویسنده‌ای در باره ایران و فرهنگ نوشته و تیراژ آثار اسلامی ندوشن نشان می‌دهد که او یکی از پر مخاطب‌ترین نویسندگان ایرانی است. این کتاب مجموعه گفت‌وگوهایی است بین محمد صادقی و محمدعلی اسلامی ندوشن است.
فهرست مطالب کتاب به این قرار است:
پیش‌گفتار
زمانه داور بی گذشتی است
ارمغان فرنگ
عشق در شاهنامه پرورده وصال است
اهمیت گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها
جهان ناگریز از یک تدبیر همگانی
دنیا را در آمیختگی شرق و غرب دیدم
روزهای اختناق
این کتاب از سوی نشر اتاق آبی در سال ۹۴ و در ۹۶ صفحه منتشر شده است.