از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛

شانزدهمین شماره دوماهنامه «مفاخر ماندگار» منتشر شد

شانزدهمین شماره دوماهنامه «مفاخر ماندگار» همراه با گفت و گوی اختصاصی با دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم ایران به همت انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. حسن بلخاری، مهدی محقق، مهدی حجت،منوچهر صدوقی سها، سید محمد بهشتی، امیر اسماعیل آذر،رضا اشرف زاده، محمد کاظم کهدوئی، مهدی محبتی،کوروش کمالی سروستانی، مهدی ماحوزی، […]

شانزدهمین شماره دوماهنامه «مفاخر ماندگار» همراه با گفت و گوی اختصاصی با دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم ایران به همت انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
حسن بلخاری، مهدی محقق، مهدی حجت،منوچهر صدوقی سها، سید محمد بهشتی، امیر اسماعیل آذر،رضا اشرف زاده، محمد کاظم کهدوئی، مهدی محبتی،کوروش کمالی سروستانی، مهدی ماحوزی، علیرضا قیامتی،علی بهجت ، سید محمد تقی مصطفوی،فرهاد نظری، ابوالکلام سرکار، سروسا رفیع زاده، شریف مراد اسرافیل نیا، آزرمیدخت صفوی، زرینه خان و کاوه خورابه، استادان و پژوهشگرانی اند که در این شماره از این دوماهنامه فرهنگی، آثار و گفتارهایی از آن ها منتشر شده است.
دوماهنامه «مفاخر ماندگار» به مدیرمسئولی حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و سردبیری کاوه خورابه معاون پژوهشی انجمن، در شمارگان ۵۰۰ نسخه، به قیمت ۵,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.