شاهنامه در شبه ‌قاره

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۲ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکاری بنیاد ایران‌شناسی، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰، همایش بین‌المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه را که در آن سال ازسوی یونسکو به ثبت رسیده بود، برگزار کرد. پس از ارسال نامۀ یونسکو به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مبنی‌بر ثبت هزارمین سال پایان […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۲

shahname-dar-shebhe-ghareh

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکاری بنیاد ایران‌شناسی، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰، همایش بین‌المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه را که در آن سال ازسوی یونسکو به ثبت رسیده بود، برگزار کرد.

پس از ارسال نامۀ یونسکو به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مبنی‌بر ثبت هزارمین سال پایان سرایش شاهنامه، فرهنگستان مقدمات یک همایش بین‌المللی را با حضور برخی از معروف‌ترین فردوسی‌شناسان، شاهنامه‌پژوهان و استادان زبان و ادبیات فارسی در ایران و جهان فراهم کرد و در نهایت، همایش مذکور با شرکت سی‌ودو سخنران از ۹ کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، گرجستان، آلمان، لهستان، هلند، امریکا و استرالیا برگزار شد.

    مجموعۀ حاضر که به مناسبت همایش مذکور تدوین شده است، بر اساس طرح «شاهنامه در شبه‌قاره» که ازطرف خانم مینا حفیظی، معاون گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، ارائه شده بود، انجام پذیرفته که حاصل آن در بیست‌وسه مقاله در باب شاهنامه گرد آمده است. کتاب شامل دو بخش کلی با عنوان «شاهنامه در شبه‌قاره» و «شاهنامه‌نویسی در شبه‌قاره» است.

     فهرست مقالات بخش نخست ازاین‌قرار است: هند در شاهنامۀ فردوسی؛ داستان جم در شاهنامه و سابقۀ آن در اساطیر هند؛ رستم و همتای هندی او، ایندرا؛ کاوس در ایران و هند؛ فریدون و همتای ودایی او در تریته آپتیه؛ چاپ‌های سنگی شاهنامه، حماسۀ ملی ایرانیان؛ فرهنگ‌های شاهنامه در شبه‌قاره؛ نگاهی به برخی نسخه‌های خطی مصوّر شاهنامه در موزۀ ملی دهلی نو؛ نسخه‌های خطی شاهنامه در کتابخانۀ خدابخش؛ نسخ خطی شاهنامۀ فردوسی در هند؛ روابط سیاسی و فرهنگی ایران و هند در شاهنامه؛ شاهنامه در هند.

    عناوین مقالات مندرج در بخش دوم این مجموعه عبارت است از: شاهنامه‌نویسی در شبه‌قاره؛ کیگوهرنامه؛ تاریخ دلگشای شمشیرخانی؛ فتح‌نامه؛ معرفی نسب‌نامۀ شهریاری با تکیه بر شاهنامۀ فردوسی؛ فتوح السلاطین؛ مثنوی مؤمن؛ حملۀ حیدری؛ وقایع الزّمان: فتح‌نامۀ نورجهان‌بیگم؛ شاهنامۀ نادری؛ پژوهشی در استقبال شاهنامۀ فردوسی در کشمیر.

    کتاب شاهنامه در شبه‌قاره، به کوشش خانم مینا حفیظی و زیر نظر دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابسته و مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، گردآوری شده که انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را در ۴۰۷ صفحه و به بهای ۳۰۰۰۰۰ ریال منتشر کرده است.