شناسایی و انتخاب مفاخر

آیین‌نامۀ شناسایی و انتخاب مفاخر فرهنگی، علمی و هنری

1. مقدمه
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که در گذشته «انجمن آثار ملی» نام داشت، در پاییز 1301 به همت گروهی از رجال دانشور و علاقه‌مند به آثار تاریخی و حفظ آن‌، بر اساس اساسنامه‌ای در 11 ماده و با هدف «ازدیاد علاقة عامه به آثار قدیم تاریخی و علمی و صنعتی ایران و به منظور نگاهداری صنایع مستظرفه و صنایع دستی و حفظ سبک و شیوۀ قدیم آنها» تأسیس شد. انجمن در ابتدا مکان مشخصی نداشت و جلسات در منازل همان افراد دانشور و فرهنگ‌دوست برقرار می‌شد تا اینکه در سال 1346 خانۀ قدیمی و بزرگ حسین پاشاخان ملقب به امیربهادر، وزیر دربار مظفرالدین شاه که به حسینیۀ امیربهادر معروف بود، جهت فعالیت انجمن آثار ملی اختصاص یافت. انجمن در آغاز فعالیت خود به ساخت بناهای یاد بود مفاخر و احیای آثار تاریخی و برگزاری کنگره‌های بین‌المللی همت گماشت.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و ایجاد بستر مناسب دینی و فرهنگی مبتنی بر تعالیم اسلام‌، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامة جدید «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» را در سال 1366 تصویب و متمم آن را در سال 1373 به آن الحاق کرد و بدین‌ترتیب دورۀ جدید فعالیت انجمن آغاز شد.

2. تعاریف و اصطلاحات
برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این ‌آیین‌نامه رعایت می‌شود:
2-1) انجمن (انجمن مفاخر): انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛
2-2) مفاخر: عالمان و متفكران عرصة فرهنگ، دانش، هنر و تمدن اسلام و ايران؛