شهادت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شهادت امام محمد تقی علیه السلام  را تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شهادت امام محمد تقی علیه السلام  را تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید.