شهادت امام موسی کاظم، موسی بن جعفر (ع) تسلیت باد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شهادت امام موسی کاظم، موسی بن جعفر (ع) را تسلیت عرض می کند.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شهادت امام موسی کاظم، موسی بن جعفر (ع) را تسلیت عرض می کند.