فایل گفتار صوتی دکتر نوش آفرین انصاری درباره کرونا خطاب به ملت ایران

ضرورت برنامه ریزی دقیق برای زندگی پس از کرونا

دکتر نوش آفرین انصاری؛ استاد بازنشسته دانشگاه تهران و رئیس شورای کتاب کودک: پس از شیوع کرونا بیشتر افراد در منزل هستند و چقدر خوب است در این ایام برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای زندگی داشته باشیم/ زنان، به خصوص مادران در این دوران، سکاندار اصلی روند برنامه‌ریزی برای امروز و آینده‌اند/ نگاهی به گذشته داشته باشیم، […]

دکتر نوش آفرین انصاری؛ استاد بازنشسته دانشگاه تهران و رئیس شورای کتاب کودک: پس از شیوع کرونا بیشتر افراد در منزل هستند و چقدر خوب است در این ایام برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای زندگی داشته باشیم/ زنان، به خصوص مادران در این دوران، سکاندار اصلی روند برنامه‌ریزی برای امروز و آینده‌اند/ نگاهی به گذشته داشته باشیم، گذشته خیلی شیرین است؛ در این راستا آلبوم‌های عکس قدیمی را نگاه کنیم و لذت ببریم/ سفره کتاب پهن کنید و به روش کتاب بازی درباره نحوه ورود این کتاب‌ها به خانه صحبت کنید و خاطرات را مرور کنید/ اخبار متناقض را دنبال نکنید و سعی کنید از یک یا چند مسیر مشخص اخبار را کسب و مطالعه نمایید/ همه باید توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیریم.

دانلود فایل گفتار صوتی دکتر نوش آفرین انصاری درباره کرونا خطاب به ملت ایران