طبری تاریخ نگار مسلمان و شاهکار او

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۲ «طبری تاریخ نگار مسلمان و شاهکار او» اثری است در باره طبری و تاریخ نگاری او شامل بیست مقاله از نویسندگان مختلف که به فارسی درآمده است. در سال ۱۹۹۵ همایشی در باره طبری در دانشگاه سنت اندریوس در اسکاتلند برگزار شده و مقالاتی ارائه شد. این مقالات […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۲

tabari

«طبری تاریخ نگار مسلمان و شاهکار او» اثری است در باره طبری و تاریخ نگاری او شامل بیست مقاله از نویسندگان مختلف که به فارسی درآمده است.

در سال ۱۹۹۵ همایشی در باره طبری در دانشگاه سنت اندریوس در اسکاتلند برگزار شده و مقالاتی ارائه شد. این مقالات بعدها در کتابی با عنوان «طبری تاریخ دان مسلمان سده میانی و کتاب او» منتشر شد. کتاب یاد شده حاوی بیست مقاله در باره طبری و اندیشه های تاریخی و تاریخنگاری اوست.

اکنون آن مقالات توسط شماری از مترجمان زیر نظر آقای محمد حسین ساکت با عنوان طبری تاریخ نگار مسلمان و شاهکار او چاپ شده است. در این مقالات سعی شده است تاریخ نگاری طبری بر اساس کتاب وی و بیشتر بر اساس ادواری که او به نگارش تاریخ انها دست زده مورد بررسی قرار گیرد.

برخی عناوین عبارتند از:

طبری: دوران پیش از مسیح

نگاه طبری به تاریخ ساسانی

آخرین جنگ بزرگ روزگار باستان به روایت طبری

مقدمه طبری در باره پیامبر (ص)

اثر تاریخی بلاذری و طبری

تاریخ گمشده نوفلی در طبری

منابع تاریخ طبری از خلافت عباسی

ترجمه های سامانی از تاریخ طبری

ترجمه های روسی از تاریخ طبری

جامعه ترک سامرایی در تاریخ طبری

و…..

این کتاب از سوی خانه کتاب به تصحیح محمد حسین ساکت منتشر شده است.