علامه عبدالعلی بیرجندی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۲ این کتاب درباره زندگی منجم و ریاضی‌دان شیعه، علامه عبدالعلی بیرجندی، می‌باشد. علامه عبدالعلی بیرجندی (منجم و ریاضی‌دان قرن نهم و دهم هجری) نوشته مرتضی فاطمی مدرس حوزه علمیه مشهد مقدس می‌باشد. کتاب در چهار بخش نگاشته شده است: حوزه هرات؛ خاستگاه شکل‌گیری شخصیت علامه عبدالعلی علمای شیعه […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۲

allame-abdolali-birjandi

این کتاب درباره زندگی منجم و ریاضی‌دان شیعه، علامه عبدالعلی بیرجندی، می‌باشد.

علامه عبدالعلی بیرجندی (منجم و ریاضی‌دان قرن نهم و دهم هجری) نوشته مرتضی فاطمی مدرس حوزه علمیه مشهد مقدس می‌باشد.

کتاب در چهار بخش نگاشته شده است:

حوزه هرات؛ خاستگاه شکل‌گیری شخصیت علامه عبدالعلی

علمای شیعه قهستانیِ تحصیل‌کرده در حوزه هرات

نگاهی به زندگی و آثار علامه عبدالعلی بیرجندی

مذهب علامه عبدالعلی بیرجندی؛ شیعه اثنا عشری

در پایان کتاب نیز کتاب‌نامه و فهرست اعلام آمده است.

اثر حاضر، دو جنبه از ابعاد زندگی علامه عبدالعلی بیرجندی، منجم و ریاضی‌دان شیعی قرن نهم و دهم را کاویده است:

۱- بُعد علمی و معرفی آثار: ایشان بیش از بیست اثر علمی در زمینه نجوم، جغرافیا، ریاضی و معارف اسلامی دارد، که بیش از نیمی از آن‌ها به همراه تصویر برخی از صفحات آن در این

کتاب معرفی شده است.

۲- بُعد مذهبی: علامه عبدالعلی از دانشمندان شیعه مذهب بیرجند است و درحوزه هرات تحصیلاتش را به اتمام رسانده است. شواهد فراوانی بر تشیّع ایشان وجود دارد از قبیل تصریحات مقدمه

و خاتمه کتب ایشان، تأییدات صاحبان معاجم و فرهنگ نامه‌ها، اساتید و شاگردان شیعه مذهب وی و…

«علامه عبدالعلی بیرجندی (منجم و ریاضی‌دان قرن نهم و دهم هجری)» در ۲۶۴ صفحه نگاشته شده است که با شماره ثبت ۵۰۰۳۲۵ در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی موجود است.

این کتاب از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.