علی اکبر صنعتی

(تولد 1295، کرمان)، نقاش و مجسمه ­ساز