خرمشهر آزاد شد

گرامی باد سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر

سوم خرداد سال ۱۳۶۱ خورشیدی، روایت‌گر حماسۀ دوران ساز رهایی شهر آتش و خون، خرمشهر، و یادآور دلاوری‌ها و رشادت‌های مردان و زنانی است که با سلاح ایمان و عشق سرشار به خاک پاک ایران همیشه سرفراز، نام و نشان خود را بر تارک تاریخ این مرز و بوم بر جای نشاندند. انجمن آثار و […]

سوم خرداد سال ۱۳۶۱ خورشیدی، روایت‌گر حماسۀ دوران ساز رهایی شهر آتش و خون، خرمشهر، و یادآور دلاوری‌ها و رشادت‌های مردان و زنانی است که با سلاح ایمان و عشق سرشار به خاک پاک ایران همیشه سرفراز، نام و نشان خود را بر تارک تاریخ این مرز و بوم بر جای نشاندند. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ضمن گرامیداشت این روز فرخنده، شادی روح شهدای معزز و سلامتی ایثارگران و مردمان ایران عزیزمان را از خداوند منّان مسئلت می‌نماید.