فراخوان نخستین همایش ملی ادبیات غنایی

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۴ نخستین همایش ملی ادبیات غنایی اردیبهشت سال آینده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار می‌شود. گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به منظور معرفی تازه‌ترین پژوهش‌های ادبی، همایشی ملی با محوریت ادبیات غنایی و زمینه‌های وابسته به آن برگزار می‌کند. محورهای […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۴

adabiat-ghenaeiنخستین همایش ملی ادبیات غنایی اردیبهشت سال آینده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار می‌شود.

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به منظور معرفی تازه‌ترین پژوهش‌های ادبی، همایشی ملی با محوریت ادبیات غنایی و زمینه‌های وابسته به آن برگزار می‌کند.

محورهای این همایش به شرح زیر است:

ادبیات غنایی و بلاغت

ادبیات غنایی و ادبیات تطبیقی

ادبیات غنایی و ادبیات تعلیمی

ادبیات غنایی و حماسه

رویکردهای اعتقادی در ادبیات غنایی

عرفان در ادبیات غنایی

ادبیات غنایی و نقد ادبی

ادبیات غنایی و تاریخ

ادبیات غنایی و اسطوره

ادبیات غنایی و فرهنگ عامه

ادبیات غنایی و شعر آیینی

ادبیات غنایی و جنبش های سیاسی ـ اجتماعی

ادبیات غنایی و دفاع مقدس

روانشناسی ادبیات غنایی

جامعه شناسی ادبیات غنایی

سبک شناسی ادبیات غنایی

ادبیات غنایی و ادبیات کودکان

ادبیات غنایی و هنر

داستان و قصه در ادبیات غنایی

ادبیات غنایی و نسخه های خطی

گونه های غنایی در ادبیات عربی

مهلت ارسال مقالات: ۲۲ بهمن ۱۳۹۴

تاریخ برگزاری همایش: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این همایش اینجا را مشاهده کنید.

این همایش توسط گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار می‌شود.

آدرس دبیرخانه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی

منبع: میراث مکتوب