فرارسیدن ماه شعبان و اعیاد میلاد با سعادت امام حسین(ع)، امام سجاد(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) تبریک و تهنیت باد

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرارسیدن ماه شعبان و اعیاد میلاد با سعادت امام حسین(ع)، امام سجاد(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) را تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرارسیدن ماه شعبان و اعیاد میلاد با سعادت امام حسین(ع)، امام سجاد(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) را تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.