فرا رسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرا رسیدن ایام فاطمیه را تسلیت و تعزیت عرض می‌کند.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرا رسیدن ایام فاطمیه را تسلیت و تعزیت عرض می‌کند.