فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۳ دی ۱۳۹۲ فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، سال پانزدهم، شماره ۶۰، زمستان ۱۳۹۰ منتشر شد. در این شماره می‌خوانیم: ● مقالات بر ستیغ سخن! (۱) بحثی در ویژگیها و خدمات واعظ شهیر، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی (قدس سره) / علی ابوالحسنی (منذر) سانسور مطبوعات در دوره پهلوی […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۳ دی ۱۳۹۲

faslname-takhasosi-tarikh-moaser

فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، سال پانزدهم، شماره ۶۰، زمستان ۱۳۹۰ منتشر شد.

در این شماره می‌خوانیم:

● مقالات

بر ستیغ سخن! (۱) بحثی در ویژگیها و خدمات واعظ شهیر، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی (قدس سره) / علی ابوالحسنی (منذر)

سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم: یک گزارش اجمالی (۱۳۳۲-۱۳۵۷) / مظفر شاهدی

دشمنی آشکار و بی پرده با ایران و ایرانی؛ فارسها و زبان فارسی / مسعود مژدهی

گزارشهای قلعه ویلیام / آزیتا لقایی

محمدعلی شاه قاجار در واپسین سال سلطنت / فاطمه معزّی

● گفتگو و خاطرات

تلخیها و شیرینیهای خدمت در فرهنگ در گفت وگو با دکتر غلامعلی اخروی / گفت وگو: مرتضی رسولی‌پور

● اسناد

بحران مشروعیت (از نگاه یکی از کارگزاران دوره پهلوی) / جلال فرهمند

مشق شاهانه (مرقعات نقاشی ناصرالدین شاه قاجار در کتابخانه سلطنتی سابق) محمدرضا بهزادی؛ نسرین مرجانی

● گزارش

گزارش مأموریت به کشور روسیه (۱) (کتابخانه‌ها، آرشیوها و مؤسسات پژوهشی در مسکو) / رضا فراستی

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران