به مناسبت روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۰)

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۰) سال پنجم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰ حکمت‌نامه مفاخر ویژه ابوریحان بیرونی، فصلنامه تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همزمان با روز سیزدهم شهریور، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی چاپ و منتشر شد. عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از: – ابوریحان بیرونی و یوگاسوترا (رساله […]

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۰)
سال پنجم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹

شماره ۱۰ حکمت‌نامه مفاخر ویژه ابوریحان بیرونی، فصلنامه تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همزمان با روز سیزدهم شهریور، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی چاپ و منتشر شد.
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
ابوریحان بیرونی و یوگاسوترا (رساله پاتنجل): از دکتر حسن بلخاری قهی؛
ابوریحان بیرونی؛ ریاضی‌دان و فیلسوف: از دکتر احمد تمیم‌داری؛
سفر به هند از نگاه بیرونی در تحقیق ماللهند: از دکتر نرگس جابری نسب؛
ابوریحان بیرونی؛ تاریخ و تاریخ‌نگاری: از دکتر نادره جلالی؛
جایگاه اندیشه‌های ابوریحان بیرونی در توسعه جغرافیا: از عادله آقایی؛ دکتر پروین خدادادی؛
بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی: از دکتر محمدابراهیم ذاکر؛
نگاهی به پرسش‌های ابوریحان بیرونی و پاسخ‌های ابوعلی سینا: از دکتر غلامحسین رحیمی؛
ابوریحان بیرونی؛ روستازاده انسان‌گرای دانشمند: از دکتر حبیب‌الله عباسی؛ دکتر زهرا صابری تبریزی؛
دانای در حصار؛ نگاهی به جایگاه و منزلت ابوریحان بیرونی در عرصۀ ادب فارسی: از دکتر یدالله قائم پناه؛
فرّه ایزدی افریدون خداوندگار نیرنگ و جشن بازگشت فرَوَهَران به روایت ابوریحان بیرونی و شیخ اشراق سهروردی: از دکتر حسن مهدی‌پور؛ فرض‌الله عبدی سهروردی.