فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۲)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۲) سال دوم – شماره دوم- پاییز ۱۳۹۶ عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: پیش سخن کاوه خورابه، سهروردی و تأویل آیات مربوط به نفس دکتر سید مصطفی بابایی، تاثیر تأویل نوری غزالی در مشکوه الانوار بر مراتب نور در اندیشه شیخ اشراق دکتر حسن بلخاری قهی، سهروردی […]

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۲)
سال دوم – شماره دوم- پاییز ۱۳۹۶
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: پیش سخن کاوه خورابه، سهروردی و تأویل آیات مربوط به نفس دکتر سید مصطفی بابایی، تاثیر تأویل نوری غزالی در مشکوه الانوار بر مراتب نور در اندیشه شیخ اشراق دکتر حسن بلخاری قهی، سهروردی از ولادت تا شهادت دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، معرفی اجمالی شیخ اشراق دکتر نجفقلی حبیبی، اثر‌پذیری اندیشه‌های شیخ اشراق از فلسفه و حکمت ایران باستان دکتر محمدرضا ذاکر عباسعلی، نظریه تاریخ در نسب نامه معنوی سهروردی دکتر حسن سیدعرب، سهروردی و مساله‌ای با عنوان اصالت ماهیت دکتر سید صدرالدین طاهری، ادب نخبگی (مطالعه موردی؛ سبک گفتاری و رفتاری سهروردی) دکتر رستم فلاح، تداوم سنت اشراقی در ایران پروفسور هانری کربن؛ ترجمه: زینب سادات ابطحی، عشق به زیبایی (بررسی دیدگاه شیخ اشراق همراه با پیشینه سینوی) دکتر نادیا مفتونی، بررسی مقایسه‌ای مبانی معرفت‌شناسی سهروردی و ملاصدرا دکتر سیما سادات نوربخش.