به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۹)

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۹) سال پنجم، شماره اول، بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ حکمت‌نامه مفاخر ویژه ابن سینا، فصلنامه تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همزمان با روز یک شهریور، روز پزشک و به نام نامی بزرگ ایران «ابوعلی سینا» چاپ و منتشر شد. عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از: […]

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۹)
سال پنجم، شماره اول، بهار ۱۳۹۹


شماره ۹ حکمت‌نامه مفاخر ویژه ابن سینا، فصلنامه تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همزمان با روز یک شهریور، روز پزشک و به نام نامی بزرگ ایران «ابوعلی سینا» چاپ و منتشر شد.
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
– مفهوم زیبایی در اثولوجیای منسوب به ارسطو و شرح ابن سینا بر آن؛ از دکتر حسن بلخاری قهی؛
– تصحیح انتقادی الأجوبه عن المسائل الحکمیه؛ از دکتر علی‌اصغر جعفری‌ولنی؛ محیا مهرجدی؛
– ادلّه تجرّد نفس انسان از دیدگاه ابن سینا؛ از دکتر محمّد جعفر حیدری؛
– مواجهه اشراقی ابن سینا و ملاصدرا با عقل و نفس؛ از دکتر حسن سیّدعرب؛
– میراث اخلاقی بوعلی سینا؛ کتاب‌شناسی تحلیلی؛ از دکتر رستم فلاح؛
– امر زیبا یا زیبایی در نظرگاه افلاطون و بوعلی سینا (با تکیه بر رسالۀ افلاطون و رسالۀ فی ماهیۀالعشق پور سینا)؛ از دکتر مصطفی میردار رضایی؛ راحیل محمدی ده‌عباسانی؛
– جایگاه بحث مغالطه در منطق ابن سینا؛ از دکتر سیما سادات نوربخش.