از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد؛

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» ویژه سفرنامه ها، شبه قاره

جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی«نامه انجمن» ویژه سفرنامه ها، شبه قاره از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. سفرنامه‌های چاپ شده درباره ایران به زبان اردو از ۱۸۸۶ تا ۱۹۲۵ میلادی؛ لیلا عبدی خجسته،معرفی نسخه خطی فارسی سیر البلاد خادم عارف نوشاهی، مترجم: دکتر حسین تدین، فهرستی از ۵۰ سفرنامه چاپ شده در […]


جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی«نامه انجمن» ویژه سفرنامه ها، شبه قاره از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
سفرنامه‌های چاپ شده درباره ایران به زبان اردو از ۱۸۸۶ تا ۱۹۲۵ میلادی؛ لیلا عبدی خجسته،معرفی نسخه خطی فارسی سیر البلاد خادم عارف نوشاهی، مترجم: دکتر حسین تدین، فهرستی از ۵۰ سفرنامه چاپ شده در پاکستان درباره ایران سال های ۲۰۰۰ – ۱۹۲۲ میلادی؛ سمیع الله، خاطرات سید علی ظهیر، شاعر هندوستانی از ایران؛ لیلا عبدی خجسته، معرفی و تحلیل محتوای نسخه خطی تاریخ جدید، سفرنامه منشی اسماعیل از بنگال به انگلستان (۱۱۸۵ق/ ۱۷۷۱م)؛ امید سپهری راد – نجیبه عارف، خنک شهر ایران؛ نیر مسعود، مترجم: دکتر محمد قمر عالم، ترجمه های حاجی بابا اصفهانی به فارسی و اردو در هندوستان قدیم؛ لیلا عبدی خجسته، سفر تراب علی نامی به ایران در ۱۲۲۶ق؛ دکتر راهی فدایی و چکیده مقالات انگلیسی، عناوین مقالات منتشر شده درشماره ۴۷ این فصلنامه تخصصی اند.
«نامه انجمن» به مدیرمسئولی حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و سردبیری کاوه خورابه از سوی انتشارات انجمن منتشر می شود.