فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۷)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه سفرنامه‌ها، شبه قاره)(۴۷) سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان۱۳۹۸ عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از: سفرنامه‌های چاپ شده درباره ایران به زبان اردو از ۱۸۸۶ تا ۱۹۲۵ میلادی دکتر لیلا عبدی خجسته، معرفی نسخه خطی فارسی سیر البلاد خادم دکتر عارف نوشاهی، مترجم: دکتر حسین تدین، فهرستی […]


فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه سفرنامه‌ها، شبه قاره)(۴۷)
سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
سفرنامه‌های چاپ شده درباره ایران به زبان اردو از ۱۸۸۶ تا ۱۹۲۵ میلادی دکتر لیلا عبدی خجسته، معرفی نسخه خطی فارسی سیر البلاد خادم دکتر عارف نوشاهی، مترجم: دکتر حسین تدین، فهرستی از ۵۰ سفرنامه چاپ شده در پاکستان درباره ایران سال‌های ۲۰۰۰ – ۱۹۲۲ میلادی دکتر سمیع الله، خاطرات سید علی ظهیر، شاعر هندوستانی از ایران دکتر لیلا عبدی خجسته، معرفی و تحلیل محتوای نسخه خطی تاریخ جدید، سفرنامه منشی اسماعیل از بنگال به انگلستان (۱۱۸۵ق/ ۱۷۷۱م) دکتر امید سپهری راد – دکتر نجیبه عارف، خنک شهر ایران دکتر نیر مسعود، مترجم: دکتر محمد قمر عالم، ترجمه‌های حاجی بابا اصفهانی به فارسی و اردو در هندوستان قدیم، دکتر لیلا عبدی خجسته، سفر تراب علی نامی به ایران در ۱۲۲۶ قدکتر راهی فدایی، چکیده مقالات انگلیسی.