فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۱)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۱) سال چهاردهم، شماره اول، بهار۱۳۹۷ عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: سخن سردبیر کاوه خورابه، فلسفه هندی در شعر سپهری دکتر اخلاق احمد آهن، تعالی معنا و معنویت در بهگود گیتا و اندیشه اسلامی دکتر حسن بلخاری قهی، از برزویه طبیب و کلیله و دمنه تا روابط فرهنگی […]

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۱)
سال چهاردهم، شماره اول، بهار۱۳۹۷
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: سخن سردبیر کاوه خورابه، فلسفه هندی در شعر سپهری دکتر اخلاق احمد آهن، تعالی معنا و معنویت در بهگود گیتا و اندیشه اسلامی دکتر حسن بلخاری قهی، از برزویه طبیب و کلیله و دمنه تا روابط فرهنگی ایران و هند دکتر نرگس جابری نسب، نگاهی به غزلیات غالب دهلوی دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی، سازها و اصطلاحات موسیقایی در دیوان سعدی هندوستان: حسن دهلوی کاوه خورابه/ احمد صدری، شاهد نظم دقیق نقد از نگاه بیدل، یا مقدمه‌ای بر بوطیقای شعر بیدل احسان شکراللهی، حوال و آثار غلام علی آزاد بلگرامی دکتر ذوالفقار علی انصاری، نسخه خطی نادری از سلسله مجددیه دکتر غلام مصطفی خان؛ مترجم: دکتر لیلا عبدی خجسته، چاپخانه منشی نولکشور و ادبیات فارسی دکتر محمد عرفان، میراث فارسی شبه قاره: بررسی و ارزیابی وضعیت اسناد فارسی در آرشیو ملی هند سید محمدحسین محمدی؛ دکتر بهزاد اصغری، چکیده مقالات انگلیسی.