از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۹)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز) (۴۹) سال شانزدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹ چهل و نهمین شماره فصلنامه«نامه انجمن مفاخر» ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتنداز: زندگی؛ جدال امید است با محیط؛ محمد بقایی ماکان، جستاری در مولّفه‌های […]

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز) (۴۹)
سال شانزدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹

چهل و نهمین شماره فصلنامه«نامه انجمن مفاخر» ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتنداز: زندگی؛ جدال امید است با محیط؛ محمد بقایی ماکان، جستاری در مولّفه‌های همزیستی اجتماعی در مرصاد العباد نجم رازی؛ علی تقوی، نوع‌دوستی و مردم‌گرایی در اندیشه‌های ایرانی و اسلامی بر مبنای کتاب اخلاق محسنی؛ فرزانه ثروت‌ثمرین، صلح و دوستی در سلامان و ابسال جامی؛ نرگس جابری نسب؛ سیده زهرا فلیحه کاظمی؛ شیرین احمدیان، فلسفه همزیستی مسالمت‌آمیز در مکتب ملاصدرا؛ محمدجعفر حیدری، نوع‌دوستی راهبردی به خویشتن اصیل انسانی و همزیستی اجتماعی و مصادیق آن در متون اخلاقی و عرفانی ادب فارسی؛ محبوبه طبسی، حکمت غم و شادی از منظر مولانا جلال‌الدین بلخی؛ یدالله قائم‌پناه، دیرینه‌شناسی همبستگی اجتماعی؛ حکمت‌اله ملاصالحی، لزوم بازخوانی و بازپروری پاره‌ای مفاهیم رمانتی‌سیستی برای همزیستی مسالمت‌آمیز در دوران کرونا و پساکرونایی؛ مصطفی میرداررضایی؛ مهسا اسلامی وچکیده مقالات انگلیسی.

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر» به مدیرمسئولی حسن بلخاری و سردبیری کاوه خورابه در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان به علاقه مندان عرضه شده است.