فایل گفتار صوتی دکتر لیلا عبدی خجسته درباره کرونا خطاب به ملت ایران

قدر روابط انسانی را بیشتر بدانیم

دکتر لیلا عبدی خجسته؛ مدرس و پژوهشگر زبان و ادبیات اردو: امیدوارم هرچه زودتر با بهار طبیعت بیماری مهلک کرونا از کشور ما رخت بربندد/ شایسته است تا قدر روابط انسانی را بیشتر بدانیم و پس از رفع این بلای عالم گیر، به ارتباط خود با انسان‌ها بیشتر توجه کنیم. دانلود فایل گفتار صوتی دکتر […]

دکتر لیلا عبدی خجسته؛ مدرس و پژوهشگر زبان و ادبیات اردو: امیدوارم هرچه زودتر با بهار طبیعت بیماری مهلک کرونا از کشور ما رخت بربندد/ شایسته است تا قدر روابط انسانی را بیشتر بدانیم و پس از رفع این بلای عالم گیر، به ارتباط خود با انسان‌ها بیشتر توجه کنیم.

دانلود فایل گفتار صوتی دکتر لیلا عبدی خجسته درباره کرونا خطاب به ملت ایران